At Chhani, Vadodara on 22nd June

Tree plantation by Mr. Avi Sabawala, Dr. Jitendra Gawli, Mr. Dhaivat Hathi & Dr. Ranjitsinh Devkarat Chhani, Vadodara.